§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 1

Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) oraz zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j..: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.