§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022

Liczba stron: 1

Skierowanie na badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.