§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 2

Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela na postawie art. 10 ust. 9 KN

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 ust. 9 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.