§ wymagany

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2022

Liczba stron: 3

Wzór umowy o pracę na zastępstwo nieobecnego nauczyciela

Podstawa prawna wytwarzania/wypełniania dokumentu

art. 10 ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1762 ze zm.)

Jak często należy aktualizować ten dokument

W miarę potrzeb

Co musisz zrobić?

​ Zaktualizuj dokument na wypadek zajścia zdarzenia

Podgląd początkowych stron
Dokument należy do zestawu
Sprawy kadrowe

PAKIET: Wrzesień 2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023.