Kompletny zestaw OBOWIĄZKOWYCH dokumentów w szkołach i placówkachw okresie czerwiec-sierpień 2022 r.

XI. Egzaminy i sprawdziany - sprawdzian wiedzy i umiejętności § wymagane

  1. Protokół ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności
  2. Wniosek o przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności